DEEPTIME

we verbinden kennis en creativiteit om te komen tot duurzame en mensgerichte oplossingen voor de 21e eeuw.

Onze visie


Nieuwe tijden dagen.
Veel processen waar wij als mensen bij betrokken zijn veranderen en bewegen in een steeds hoger tempo. De onstuitbare opkomst van nieuwe technologieën, verschuivingen in mondiale verhoudingen, klimaatverandering als ook de neergang van de biodiversiteit kunnen we niet langer alleen met de ons bekende strategieën tegemoet treden.

Nieuwe technologie
We leven daarbij in een bijzondere periode waarin zich een technische revolutie voltrekt. Er staan ingrijpende veranderingen te wachten. Zoals het internet een revolutie was staan ons nu meerdere revoluties te wachten. Dit op het gebied van o.a. robotica, IOT (internet of things), nieuwe materialen, biotechnologie, nieuwe bewerkingsmethoden, zelf-organiserende logistiek, quantum computers, artificiële intelligentie etc. Door het op elkaar in grijpen van deze ontwikkelingen neemt de impact ervan ook nog eens exponentieel toe.

Nieuwe wegen
Onze manieren van werken en leven zijn onder deze invloeden aan het veranderen. Lineaire methoden bieden niet de oplossingen voor de complexe opgaven die op ons af komen. De veranderende wereld vraagt om nieuwe mentale modellen, denk- en werkmethodes met andere instrumenten en een nieuwe mindset. Voor organisaties betekent dat dat ze zich op deze ontwikkelingen en de daarmee samenhangende veranderingen moeten oriënteren. Dat ze een gevoel moeten ontwikkelen voor de nieuwe paradigma's en handelingsperspectieven die uit deze observaties voort komen.

Wat te doen?
Wij staan een cultuur voor die openstaat voor verandering en vernieuwing. Een cultuur die gedreven wordt door kennis en nieuwsgierigheid. Waar experiment, creativiteit en durf zich convergeren naar vernieuwende diensten en producten. Voor ons begint zo’n cultuur met kijken, observeren. Wat veranderd er waar en op welk niveau? Welke vernieuwingen dienen zich aan en in welk tempo? welke tendensen nemen we waar in de maatschappij? Wat zijn de game changers in dat veld van verbindende en versnellende (radicale) vernieuwingen? En vanuit die voortdurende observatie komt het doen. Het onderzoek, het uitproberen. Het vallen en opstaan en daarmee het vormgeven en tastbaar maken van vernieuwing en verandering.

Wat doet Deeptime?
Deeptime helpt met het onderzoeken en vormgeven van nieuwe denk- en werkmethodes. We herkennen de al aanwezige kiemen voor het nieuwe denken, en weten dat te versterken. Met de inzet van kunst en design geven we een andere kijk op de werkelijkheid, waardoor een nieuw perspectief ontstaat.

Doormiddel van door ons ontwikkelde tools inspireren we en helpen we om nieuwe methoden, producten, diensten en concepten te onderzoeken en te ontwikkelen. We ontsluiten daarbij via ons netwerk de kennis en expertise uit verschillende sectoren zoals de (Technische)Universiteiten, de kunstwereld, de creatieve industrie en gespecialiseerde bedrijven. We kijken over de horizon en gaan op zoek naar het onbekende. Daartoe werken wij samen met kennishouders uit verschillende domeinen. Deeptime heeft een divers netwerk met een ruime collectie van onderzoekers, makers, architecten, kunstenaars, designers en professoren.