DEEPTIME

"“Knowledge is an unending adventure at the edge of uncertainty."

-- Karl Popper

inspirerende lezingen

Inspireren, inzichten delen en nieuwe perspectieven zichtbaar maken dat doen we doormiddel van onze lezingen. Hoe vormt er zich een nieuwe werkelijkheid onder invloed van nieuwe disruptieve technologieën. Wat is daarin onze rol? Hoe geven we innovatie en innovatieve processen vorm? We laten zien wat de rol en kracht van verbeelding is en wat daarvan de invloed is. En we delen kennis over nieuwe methoden en werkwijzen die de kracht van kennis en creativiteit combineren en ontsluiten.

over hoefijzers, stoommachines en een enkeltje mars

In deze lezing laten we zien welke nieuwe technologieën er op komen en hoe groot de impact daarvan is. We vertellen het verhaal van de mens als systeembouwer. Van de eerste argrarische revolutie's tot de industrieele revoluties en de opkomst van nieuwe technologieen nu. We laten zien dat nieuwe technologieën nooit op zichzelf staan maar opkomen in een veld van kennsiontwikkeling en maatschappelijke verandering. En dat ze daarin tot systemen worden gevormd. Deze convergentie maakt het mogelijk dat technologie zo'n enorme impact heeft. We geven voorbeelden van de meest toonaangevende technologieën zoals: AI, robotica, nanotechnologie, biotechnologie en andere disruptieve technologieën die in opkomst zijn. En laten zien dat elementen die voorbehouden waren aan het domein van de science fiction langzaam maar zeker werkelijkheid worden.

the tao of innovation

Lineaire denkwijzen en methodes zijn niet meer het juiste antwoord op de snelle veranderingen die zich opdringen. disruptieve technologieën en de snelle globale en maatschapelijke veranderingen vragen om nieuwe paradigma's, nieuwe zienswijzen en nieuwe instrumenten. In deze lezing geven we inzicht hoe de eeuwenoude Taoistische strategische visie toegepast kan worden op moderne bedrijfsstrategie, innovatieprocessen en werkwijzen. We laten de verschillen in westers en oosters strategisch denken zien en maken inzichtelijk waarom de Taositische benadering zo geschikt is om in snel veranderende omstandigheden te opereren. Een lezing over de kracht en noodzaak van observeren, creativiteit en de verborgen potentie die in veranderende omstandigheden besloten ligt.

future living, over de toekomst van bouwen, wonen en werken

Een lezing over de toekomst van architectuur, de ontwikkel-, en de bouwindustrie. De impact van nieuwe technologie op de gebouwde omgeving en op hoe wij wonen en werken is groot. Hoe ziet die toekomst eruit? welke scenario's zijn er denkbaar? We kijken hoe nieuwe technologieen en dynamieken als smartificering, nieuwe materialen en duurzaamheidsvraagstukken de gebouwde omgeving gaan veranderen.

what art can do for you

De kracht van kunst is de totale vrijheid van denken en handelen in het creatieve proces. Kunst inspireerd om nieuwe dimensies te onderzoeken binnen een gegeven context en om van daaruit iets nieuws tot stand te laten komen. Om nieuwe verbindingen en lagen te zien in werkelijkheden die we voor gangbaar hielden. In de lezing laten we zien hoe kunst een inspiratie is om de werkelijkheid opnieuw te beschouwen en nieuwe wegen te ontdekken.

science faction of hoe verbeelding de werkelijkheid vormt

Met de opkomst van wetenschap en nieuwe technologie kwamen ook de speculatieve ideeen over de toepassing daarvan. Met name door science fiction boeken en films. Veel van wat daarin verbeeld wordt is werkelijkheid aan het worden, science faction. Het speculatieve denken dat ten grondslag ligt aan science fiction is een bruikbaar instrument om ideeën te genereren en toekomstscenario's voor te stellen. De lezing laat voorbeelden zien van science fiction en science faction en hoe de verbeeldingskracht nieuwe werkelijkheden vorm geeft.