DEEPTIME

"Imagination is everything. It is the preview of life's coming attractions."

-- Albert Einstein

Constellatiedenken

In deze workshop onderzoeken we een nieuw strategisch framework dat een nieuw paradigma biedt op de snel veranderende omstandigheden waarin we ons bevinden. Een tijd waarin hoog frequente dynamiek en nieuwe technologie nieuwe kansen laten ontstaan maar tegelijk een disruptieve werking hebben. Het Constellatiedenken brengt inzichten, methoden en instrumenten samen uit taoistische strategie vormen, de creatieve industrie en het moderne systeemdenken. In de workshop onderzoeken we dit nieuwe strategische framework en gaan aan de slag met instrumenten daaruit en passen die toe op de eigen organisatie en innovatieprocessen.

what art can do for you

De kracht van kunst is de totale vrijheid van denken en handelen in het creatieve proces. Kunst inspireerd om nieuwe dimensies te onderzoeken binnen een gegeven context en om van daaruit iets nieuws tot stand te laten komen. Om nieuwe verbindingen en lagen te zien in werkelijkheden die we voor gangbaar hielden. In deze workshop gaan we aan de slag met creatieve methoden uit de kunst-, en designwereld en leren zo het creatieve proces op een dieper niveau begrijpen. We onderzoeken hoe deze methoden toepasbaar zijn in onze eigen werk-, en innovatieprocessen.

prototyping the future

In deze workshop onderzoeken we toekomstige scenario's en vertalen de daaruit voortkomende mogelijkheden in future prototype's. Gezamenlijk maken en verbeelden de deelnemers speculatieve diensten, producten en andere toekomstige fictionele objecten of afbeeldingen. Door het speculatieve en fictionele de vrije loop te laten onstaat de ruimte om tot volledig nieuwe inzichten te komen. En vanuit daar met terugwerkende kracht werkelijk nieuwe innovatieve ideeën te laten ontstaan.

visual storytelling

Deelnemers aan de workshop "visual storytelling" ontdekken hun werk opnieuw via fotografie en beeldmateriaal. Nieuwe inzichten ontstaan door het visueel in kaart brengen van de eigen omgeving. Aan het eind van de workshop presenteren de deelnemers de beelden die zij vonden aan elkaar en delen hun inzichten en bevindingen.

future scenario's

In deze workshop gaan we aan de slag met scenariodenken gericht op speculatieve toekomsten. We kijken naar sociale en maatschapelijke veranderingen en de mogelijke toepassing van opkomende nieuwe technologieeën in nu nog fictionele toekomsten. We introduseren de futures cone en schrijven scenario's toegepast op wat die veranderingen voor de eigen organisatie kunnen betekenen. Uit de verhalen destileren we mogelijke toekomstige strategieeën, producten, diensten en andere betekenisvolle iedeeën. We maken de scenario's presentabel en de deelnemers delen hun visie op de toekomst met elkaar.